fil import

jeg kan ikke importere mere end 30 filer i Photolab 5 - problem !!

Hello @AABO /Jorgen

Velkommen til DXO-forummet og god fornøjelse med at arbejde med DXO.

Hvad mener du med import? I DXO behøver du i modsætning til LR ikke at importere data i modsætning til LR. Du skal blot vælge en mappe i din mappe/filstruktur i biblioteksdelen, og efter et stykke tid vil du se alle understøttede billedformater i forhåndsvisningen.

Måske kan du beskrive mere detaljeret, hvad du gerne vil gøre.
Hjælp er tilgængelig ud over DXO-hjælp og -manualer på Home - TuTo DxO.

Held og lykke


Welcome to the DXO forum and enjoy working with DXO.

What do you mean by import? In DXO, unlike LR, you do not need to import data. Just select a folder in your directory/file structure in the library section and after a while you will see all supported image formats in the preview.

Maybe you can describe in more detail what you would like to do.
Help is available in addition to DXO help and manuals at Home - TuTo DxO.

Good luck

Translated from German to dansk and english with DeepL :grin: